Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Luleå

Mind Ray KB
Org.nr: 969650-9323
Produktion av datormjukvara, undervisningsmaterial för tryck och datorer, websidor & interaktiva internet lösningar.
Namnsockan HB
Org.nr: 969770-2893
Tryck på textil, försäljning via hemsida.
Stiftelsen Tornhuset med firma On Line Tryck
Org.nr: 802401-331300001
Tryckeriverksamhet samt idka därmed förenilg verksamhet.
Sunderby Tryck Produktion AB
Org.nr: 556864-0410
Föremålet för bolagets verksamhet är tryckeriverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Team Heja Sverige AB
Org.nr: 556967-2685
Företaget ska bedriva verksamhet som kombinerad marknadsförings-, reklam och webbyrå. Marknadsföringsbyrån ska tillhandahålla följande tjänster till andra företag: Rådgivning, guidning, support samt utbildning i marknads ...
Tece Tryck AB
Org.nr: 556542-3893
Bolaget skall bedriva tryckerirörelse samt idka därmed förenlig verksamhet.
Tryck i Norrbotten AB
Org.nr: 556157-3063
Bolaget skall bedriva tidningstryckeriverksamhet och idka annan därmed förenlig verksamhet.