Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Lidköping

ID gruppen AB
Org.nr: 556716-6516
Bolagets verksamhet är kommunikationstjänster för tryck och digitalmedia, förmedling av tjänster samt affärsutveckling. Föreläsningar, kreativa möten samt rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.