Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Lidingö

Adesso AB
Org.nr: 556375-5171
Bolaget skall bedriva import, export och handel med hushållsmaskiner och livsmedel samt bryggda, jästa och destillerade drycker. Bolaget skall också bedriva därmed förenlig konsult- och serviceverksamhet. Bolaget skall o ...
Andell Larsson AB
Org.nr: 556436-5889
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av flaggor och reklamprodukter och driva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
CRILAB Christer Larsson AB
Org.nr: 556254-1754
Bolaget skall bedriva import, försäljning och förmedling av mätinstrument med tillbehör avseende registrering och mätning av olika fysikaliska parametrar såsom temperatur, fukt, tryck, densitet och andra meteorologiska p ...
Designland Stockholm AB
Org.nr: 556791-8544
Bolaget ska bedriva grafisk formgivning, reklam, kommunikations- tjänster i webb och tryck.
Grafologica AB
Org.nr: 556284-7128
Bolaget skall bedriva grafisk verksamhet innefattande framställning av orginal och tryck, handel med grafisk utrustning, konstruktion av grafisk apparatur samt konsulttjänster inom marknadsföring och marknadskommunikatio ...
Mini-Tryck Lidingö HB
Org.nr: 969612-0295
Konsultativ verksamhet inom kontorsbranschen såsom inköp och försäljning av kontorsvaror.
Proprint AB
Org.nr: 556260-0113
Bolaget skall bedriva tryck och försäljning av PR- och reklamartiklar samt därmed förenlig verksamhet.