Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Karlstad

City Tryck i Karlstad AB
Org.nr: 556411-5367
Bolaget skall bedriva tryckeriverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Coola brudarna HB
Org.nr: 969749-2404
Verksamheten ska ta fram grafisk design för olika medier såsom webb, tryck och touchpaneler.
Incarnit music EF
Org.nr: 769630-0677
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att medlemmarna deltar i bandet Incarnits verksamhet och främjande. Verksamheten innefattar tjänster som liveframträdanden, ändamålsenlig mar ...
Kooperativet Mediagruppen Karlstad ek. för.
Org.nr: 769623-5709
Föreningen är ett socialt arbetskooperativ som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva en arbetsplats med fokus på mediearbete. Föreningens medlemmar deltar i ordinarie verksameht , ...
Krafts Maskinservice AB
Org.nr: 556754-8317
Aktiebolagets verksamhet ska vara att hyra ut maskiner och personal till verkstäder och andra industrier, mekanisk verkstadsrörelse, verkstadsentreprenad- och jordbruksrörelse samt jämförlig verksamhet. Bolaget ska även ...
Parisima Scandinavia AB
Org.nr: 556731-8901
Aktiebolaget ska bestå av varor och tjänster genom bygg material, tex kakel, mönster, färg, design, hantverk och digital tryck-husritning, återförsäljare genom trädgårdsarkitektarbete. Import och export av byggvaror. Ver ...
Salva För Själen EF
Org.nr: 769630-1675
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva följande ekonomiska verksamhet. Vår verksamhet kommer att bestå av: - Produktion och publicering av podcasten Hjälp. - Produkti ...
Smart Reklam i Karlstad AB
Org.nr: 556832-7711
Bolaget ska producera och montera skyltar, dekaler, bildekorer, tryck på kläder, övrig reklamproduktion samt därmed förenlig verksamhet.
STEKEN Tryck AB
Org.nr: 556731-6053
Bolaget skall bedriva tryckeriverksamhet samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Tre Sandberg AB
Org.nr: 556263-2959
Bolaget skall bedriva formgivning, tillverkning och försäljning av konsthantverk, pedagogiska leksaker och olika former av tryck- alter, bokförlagsrörelse samt handel med licens- och utgivningsrätter samt därmed förenlig ...
VF Tryck AB
Org.nr: 556514-6601
Bolagets har till föremål för sin verksamhet att framställa och trycka tidningar och liknande produkter, att äga och förvalta aktier coh andelar samt därmed förenlig verksamhet.
Vänerpress AB
Org.nr: 556894-2121
Tidningutgivning, marknadsföring och information i form av film, tryck och digitala medier. Grafisk design och produktion och försäljning av reklammaterial samt tryck på kläder.