Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Helsingborg

Akustikmoduler Sverige AB
Org.nr: 556320-5219
Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av digitala utskrifter, ljudpaneler med tryck'printning av bilder, konst eller foto och därmed förenlig verksamhet.
Aller Tryck AB
Org.nr: 556054-9197
Bolaget skall förlägga periodiska skrifter samt driva därmed besläktad massmediaverksamhet.
City Digital Tryck i Helsingborg AB
Org.nr: 556902-8623
Framställning av digitaltryck och därmed jämförlig verksamhet.
Enkla Utskicket AB
Org.nr: 556866-6142
Bolaget skall erbjuda tjänster och helhetslösningar inom direkt reklam och marknadsföring gällande tryck, adressköp, adressering och därmed förenlig verksamhet.
Kan & Ja Creative Agency AB
Org.nr: 556963-7373
Bolaget kommer tillhandahålla konsulttjänster inom marknadsföring. Företaget kommer att arbeta med marknadsföring, marknadsstrategier, kommunikation, tryck, design, digitalamedier, branding.
Nyaljus Tryck & Logistik AB
Org.nr: 556139-9154
Bolaget ska bedriva verksamhet, för egen och eller genom dotterbolag, inom kopieringsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Printnetwork Zymurgy AB
Org.nr: 556450-5518
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra journalistik, utbildnings- och konsultationsuppdrag inom området fotografering, prepress och tryck samt att på internet publicera dokument inom dessa områden. I verksamheten i ...
Stapelbar AB
Org.nr: 556740-2945
Bolagets verksamhet ska vara att driva och skapa internet- relaterade tjänster såsom webbshop, community och reseboknings- sida, utföra reklamtjänster i olika media såsom tidningar, tryck, kläder och internet samt bedriv ...