Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Halmstad

Bildteamet i Halmstad AB
Org.nr: 556303-4015
Bolaget skall bedriva atelje-,reportage-,konst-,rese-,industri- och reklamfotografering, grafisk produktion, reproduktion, tidningsutgivning med data- och multimediateknik samt inom traditionellt tryck, researcharbete in ...
Force Fiction i Halmstad AB
Org.nr: 556777-1455
Bolaget ska utveckla och sälja teknik för motordriven kraftassistans oberoende av användargränssnitt i form av komplicerade manöverreglage (såsom switchar, joystickar och'tryckvridknappar) för sin styrning, att användas ...
JAC Tryck & Brodyr i Halmstad AB
Org.nr: 556233-5439
Bolaget skall bedriva försäljning av profilkläder, andra profilerande produkter, kampanj-, skylt- och presentreklam och därmed förenlig verksamhet.
Jycke-Tryck AB
Org.nr: 556251-1518
Föremålet för bolagets verksamhet är framtagning, försäljning och distribution av trycksaker, kasetter, skivor och böcker. Kursverksamhet inom hundutbildning och därmed förenlig verksamhet.
Kents Textiltryck i Halmstad AB
Org.nr: 556550-7380
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet konfektion, present och give away reklam, all typ av screen och offset tryck samt därmed förenlig verksamhet.
Lemax AB
Org.nr: 556227-5684
Bolaget skall bedriva uppdragsverksamhet inom ekonomi och administration, tillhandahålla kamerala tjänster och konsult- tjänster, äga och förvalta fast egendom, samt att bedriva utformning, tryck, marknadsföring och dist ...
Offsetonline i Halmstad HB
Org.nr: 969728-7937
Digital produktion, E-handel, reklamtillverkning, tryckning, bokbinderi, efterbehandling för tryck, skylttillverkning, storbildsutskrifter, originaltillverkning.
Petterséns Tryck AB
Org.nr: 556347-7404
Bolaget skall bedriva tryckeriverksamhet samt handel med presentartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
Precision Technic Nordic AB
Org.nr: 556672-3440
Bolaget skall bedriva import och försäljning av mätutrustning såsom elektroniska precisionsinstrument för att mäta tillexempel temperatur, tryck, tid och avstånd, utbildning i handhavande av utrustningen samt därmed före ...
Reklamhuset PRINTIA AB
Org.nr: 556472-1909
Bolaget skall bedriva skylttillverkning, ut- och invändig butiks- och företagsprofilering, tillverkning och montering av fönsterdekor och bilddekor, sättning och layout av trycksaker, tryckeriverksamhet, försäljning av p ...
Wästbrodyr AB
Org.nr: 559023-4588
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med brodering, märkning, tryck, handel med konfektion och reklamartiklar, förvaltning av fastigheter och handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
XL Tryck AB
Org.nr: 556530-8383
Bolaget skall bedriva produktion av flaggor och därmed förenlig verksamhet.
Xpo System i Halmstad AB
Org.nr: 556153-9734
Föremålet för bolagets verksamhet är tillverkning, försäljning och galleriverksamhet av tryck och konstnärliga alster nationellt och internationellt, reklamartiklar, promotionartiklar och därmed förenlig verksamhet.