Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Gnosjö

Hyli-Tryck AB
Org.nr: 556199-9383
Bolaget skall bedriva tryckeriverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Hyli-Tryck Holding AB
Org.nr: 556940-7637
Bolaget ska bedriva tryckeriverksamhet, förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet.