Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Gävle

Bokvind förlag HB
Org.nr: 969749-9466
Utgivning av ord och bild i tryck och digital form.
Fluent Art AB
Org.nr: 559010-0110
Design och utförande av tatueringar, tavlor och tryck till t.ex. t-shirts, pappersprints etc. samt försäljning av dessa. Tatuering, tatueringsborttagning och liknande, hanterande av tatueringsstudio, uthyrning av behandl ...
Freshab AB
Org.nr: 556723-0221
Bolaget ska bedriva import och försäljning samt tryck av reklam-, hygien- och profilartiklar, teknisk och ekonomisk konsultverk- samhet och personaluthyrning samt förvalta värdepapper fastig- heter ävensom idka därmed fö ...
MittMedia Print AB
Org.nr: 556684-5219
Bolaget skall utföra tryck- och efterbehandlingstjänster åt de i MittMedia Förvaltning AB:s ingående tidningstitlarna till lägsta möjliga kostnad. Verksamheten ska också innefatta försäljning och produktion av externa ko ...
Removertec AB
Org.nr: 556622-3276
Bolaget ska bedriva tryck- och försäljningsverksamhet av reklamprodukter, bland annat isskrapor till bilar, handel med bilar, bygg och underhållstjänster samt klottersanering och därmed förenlig verksamhet.
Verkstad för digital bildbehandling Gävle AB
Org.nr: 556949-0781
Aktiebolaget ska tillhandahålla tjänster inom digital bildbehandling och postproduktion såsom framställning, bearbetning och tryck av digitala fotografier, bedriva utveckling av programvara samt idka därmed förenlig verk ...