Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Falun

Hosjö Tryck HB
Org.nr: 969759-2062
Sponsring för motorsport'motorcykel. Reklam tryckta dekaler, straipa bilar, motorcyklar och banderoller. Snöröjning. Försäljning av däck.
Jimmy Nilsson AB
Org.nr: 556689-1601
Bolaget skall bedriva verksamhet inom reklam och marknadsföring för web och traditionell tryck och därtill tillhörande verksamhetsområden.
Paul Riesser Gallery HB
Org.nr: 969656-7834
Tillverkning och försäljning av bilder, ramar och andra produkter som t.ex musmattor med tryck.
Tryck och Print of Sweden AB
Org.nr: 556898-4818
Bolaget ska bedriva tryckeri, inköp och försäljning av presentartiklar och därmed förenlig verksamhet.