Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Eskilstuna

Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB
Org.nr: 556665-0262
Bolaget ska bedriva tryckerirörelse, utföra tryck- och konsultuppdrag inom området information och reklam samt äga och förvalta fast och lös egendom jämte idka därmed förenlig verksamhet.
FolieText i Eskilstuna HB
Org.nr: 969761-6762
Reklamskyltar, tryck och design. Konsultation inom maskinmontage av monteringsautomater för tillverkningsindustrin och tillverka tillhörande mekaniska maskindelar samt därmed förenlig verksamhet.
Pliplop Group AB
Org.nr: 556940-8023
Förlagsverksamhet, förlags- och utgivningstjänster, förlagstjänster både i tryck som i digitalt format (e-böcker). Anordning av skrivtävlingar på skolor, bibiliotek och dylika institutioner, ur vilka vinnarna publiceras ...
Rasmus Södermark Design AB
Org.nr: 556988-5873
Bolagets verksamhet är inriktad mot bilmodifiering, mekanikerverksamhet för racingbilar, försäljning av arbetskläder samt tryck på arbetskläder och därmed förenlig verksamhet.
Say WA AB
Org.nr: 559020-3310
Föremål för bolagets verksamhet är media produktion, foto, video, film, grafisk formgivning, tryck, samt konsultation och webshop inom ovan nämnda verksamheter och därmed förenlig verksamhet.