Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Enskede

Iris InterMedia AB
Org.nr: 556613-4796
Bolaget skall bedriva utveckling och produktion av information i olika format företrädesvis avseende ljud, bild och tryck ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
PAKI Sport & Konsult AB
Org.nr: 556422-0100
Bolaget skall bedriva import och export av fotbollar, handbollar och textilier, konsultverksamhet inom sporthandel, handel med värdepapper samt akupunktur och medicinsk behandling med tryck, massage o dyl för behandling ...