Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Danderyd

DisplayFinder International AB
Org.nr: 556866-1192
Aktiebolaget ska i första hand driva en Internetbaserad webbshop, etablera showrooms och även sälja produkter via butik samt därmed förenlig och närliggande verksamhet. I webbshoppen och butikerna erbjuds produkter, syst ...
Tryckmedia Grafiska i Danderyd AB
Org.nr: 556555-9381
Bolaget ska bedriva offsettryckeri för blanketter, tidskrifter, broschyrer och sättning originalproduktion och repro kontors- tryck, konsultationer inom den grafiska branschen, äga och förvalta värdepapper, äga och förva ...