Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Borgholm

Joel Schäfer Grafisk Designer AB
Org.nr: 556839-2228
Bolaget ska bedriva mediautveckling inom webb, tryck, TV och marknadsföring jämte därmed förenlig verksamhet.
Your Majesty AB
Org.nr: 556761-2295
Bolaget skall bedriva reklam- och designtjänster för tryck, internet, TV, mobil och annan media samt erbjuda idéutveckling och kreativa lösningar i anslutning därtill samt därmed förenlig verksamhet.