Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Bjästa

Ideografen i Norr HB
Org.nr: 969656-8451
Reklam och annonsproduktion samt lokalt distribuerad publika- tioner och annonsmedia, i grafiskt tryck samt elektronisk media såsom Internet och därmed förenlig verksamhet.
Ågrenshuset Management AB
Org.nr: 556676-2331
Bolaget skall bedriva grafisk produktion, tryck och distribution inom grafisk produktion samt därmed förenlig verksamhet.