Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trappstädning i Vintrie

KS Grupp AB
Org.nr: 556878-8730
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva under följande tjänste- produkt: - Städ- och fönsterputstjänst samt trappstädning som huvud- verksamhet. - Byggtjänst liksom: betongarbete, modulmontage, fasadarbete, takarbete, b ...