Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Transport i Svedala

A Larssons Transport AB
Org.nr: 556186-1526
Bolaget skall bedriva åkeri och verkstadsrörelse, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AOC Support AB
Org.nr: 556743-5648
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom flygbranschen, kommun, landsting och statliga verk avseende implementering samt underhåll av kvalitetssystem. Försäljning av nya reservdelar till USA-bilar geno ...
Buddybox AB
Org.nr: 556767-8791
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt, eller, i förekommande fall, indirekt via sitt dotterbolag, bedriva transport och speditionsverksamhet samt därmed jämförlig och förenlig verksamhet. Bolaget skall därutöve ...
F. Billbergs Bud & Åkeri AB
Org.nr: 556829-3285
Bolaget ska bedriva bud, transport service, uthyrning av maskiner och därmed förenlig verksamhet.
Fjällfotasjö Gård AB
Org.nr: 556721-4118
Aktiebolaget ska i egen regi eller genom hel eller delägda bolag i och utanför Sverige bedriva jord och skogsbruksrörelse. Uppfödning av, avel med, utbildning av, handel med, inackordering av, turridning med, uthyrning a ...
Jenny Tholin Spedition AB
Org.nr: 556474-1071
Bolaget skall bedriva speditions- och transportrörelse, handel med hästar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva finans- och fastighetsförvaltning och handel med värdepapper.
Limhamns Hyrverk & Taxi HB
Org.nr: 969674-8483
Beställningscentral för transportuppdrag.
Limhamns Trafik AB
Org.nr: 556358-5354
Bolaget skall bedriva verksamhet inom transportbranschen samt därmed förenlig verksamhet. Därtill ska bolaget äga och förlvalta fast egendom.
PFG Logistics AB
Org.nr: 559000-5129
Bolaget skall bedriva logistisk verksamhet, lagerhantering och därmed förenlig verksamhet.
Syd Service Sverige AB
Org.nr: 559001-6118
Bolaget skall bedriva städ, flytt, magasinering,transport, fastighetsservice, motor och maskinservice,antik och auktions verksamhet och nätförsäljning och därmed förenlig verksamhet.
Transport Service Limhamn KB
Org.nr: 969626-7807
Beställningscentral för gods och persontransporter.
Transport Service Sverige AB
Org.nr: 556635-0764
Bolaget skall utföra och förmedla köruppdrag ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Wremert Transport AB
Org.nr: 556912-2061
Bolaget ska bedriva transportförmedling, åkeri, utveckling och försäljning av motorsportprodukter samt kennelverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Ystad Budservice AB
Org.nr: 556750-8840
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva transport och speditionsverksamhet samt därmed jämförlig verksamhet. Bolaget ska därutöver äga och förvalta fast egendom samt värdepapper.