Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trafikskola i Vetlanda

Bohmans Trafikskola AB
Org.nr: 556724-6136
Bolaget ska bedriva trafikskoleutbildningar och idka därmed förenlig verksamhet.
Ingvars Trafikutbildning AB
Org.nr: 556443-0089
Bolagets verksamhet består av att bedriva trafikskola och trafikutbildning samt därmed förenlig verksamhet.
Mattssons Trafikskola i Västra Hamnen AB
Org.nr: 559033-8348
Bolaget skall bedriva trafikskola samt därmed förenlig verksamhet.
Vetlanda Trafikskola AB
Org.nr: 556246-2761
Bolaget skall bedriva trafikskolerörelse samt idka därmed förenlig verksamhet.
Vetlanda Trafikskola Förvaltnings AB
Org.nr: 556612-8988
Bolaget skall bedriva förvaltning av aktier, trafikskolerörelse och därmed förenlig verksamhet.