Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trafikskola i Västerås

Aros Trafikskola AB
Org.nr: 556179-3745
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva trafikskoleutbildning och därmed förenlig verksamhet.
Atlas Trafikskola AB
Org.nr: 556804-0850
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva trafikskoleutbildning jämte därmed förenlig verksamhet.
City Trafikskola i Västerås AB
Org.nr: 556741-4122
Bolaget ska bedriva trafikskoleverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Gruvegårds Trafikskola AB
Org.nr: 556329-7505
Bolaget skall bedriva trafikskola ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Hässlö Trafikskola Gävle AB
Org.nr: 556783-3057
Bolaget ska bedriva och sälja utbildning jämte därmed förenlig verksamhet.
Mälarstadens Trafikskola AB
Org.nr: 556957-3602
Bolaget ska bedriva trafikutbildning samt därmed förenlig verksamhet.
Uras & Aichner Trafikskola AB
Org.nr: 556699-6236
Bolaget skall bedriva trafikskola samt därmed förenlig verksamhet.