Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trafikskola i Uppsala

AB Upplands Trafikskola
Org.nr: 556662-2444
Bolaget skall bedriva trafikskola samt därmed förenlig verksamhet.
ABC Trafikskola AB
Org.nr: 556842-1431
Bolaget ska bedriva trafikskola samt därmed förenlig verksamhet.
CH Anderssons Trafikskola AB
Org.nr: 556743-6968
Bolaget ska bedriva fordonsutbildning och konsultation inom området samt därmed förenlig verksamhet.
Nordlanders Trafikskola AB
Org.nr: 556393-2168
Bolaget skall bedriva trafikskola ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Nybrons Trafikskola AB
Org.nr: 556500-9205
Bolaget skall driva trafikskola samt därmed förenlig verksamhet.
Sivia trafikskola AB
Org.nr: 556788-5529
Bolaget ska bedriva trafikskola. Praktisk och teoretisk trafik- undervisning.
Trafiksmart AB
Org.nr: 556911-3094
Företaget ska bedriva trafikskola med tillhörande trafikutbildning, körkortsutbildning, riskutbildning, introduktionsutbildning.
Uppsala Trafikskola AB
Org.nr: 556981-2695
Bolaget ska bedriva trafikskoleverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Vaksala Trafikskola AB
Org.nr: 556884-9789
Bolaget skall bedriva trafikskola samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.