Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trafikskola i Sundsvall

Carriera AB
Org.nr: 556821-4091
Bolagets verksamhet är coachning, utbildning, trafikskola.
Checkers Trafikutbildning AB
Org.nr: 556686-5175
Bolaget skall bedriva trafikskola, körkortsutbildning för alla förekommande körkortsbehörigheter, uthyrning av fordon samt därmed förenlig verksamhet.
City Trafikskola Thomas Lindberg AB
Org.nr: 556315-2973
Bolaget skall bedriva trafikskola, fortbildning och kursverksamhet för trafiksäkerhet och miljö samt uthyrning av fordon och därmed förenlig verksamhet.
M Trafikskola AB
Org.nr: 556604-2502
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende utbildning av förare i alla körkortsklasser, uthyrning av bilar och bussar samt därmed förenlig verksamhet, samt hyra och köpa fastigheter, äga och förvalta aktier och vär ...
Stenstans Trafikskola AB
Org.nr: 556612-6719
Bolaget skall bedriva trafikskoleverksamhet, utbildning och konsultation inom busstrafik, godstransporter och annan kommunikation, samt därmed förenlig verksamhet.
Sundsvalls Trafikskola AB
Org.nr: 556838-1056
Bolaget ska bedriva trafikskola och därmed förenlig verksamhet.