Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trafikskola i Skellefteå

AHA Trafikskola AB
Org.nr: 556496-3832
Bolaget skall bedriva trafikskoleverksamhet och idka därmed förenlig verksamhet.
City Trafikskola i Skellefteå AB
Org.nr: 556453-0169
Bolaget skall bedriva trafikskola samt idka därmed förenlig verksamhet.
Guldstadens Trafikskola AB
Org.nr: 556772-5154
Bolaget ska bedriva körskoleverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet.
Staans Trafikskola i Skellefteå AB
Org.nr: 556665-6806
Bolaget skall bedriva trafikskoleverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.