Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trafikskola i Norrtälje

Norrtälje Trafikskola AB
Org.nr: 556694-7510
Bolagets verksamhet är att bedriva trafikskoleverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Försäljning av El-mopedbilar och El-bilar.
Roslagens Trafikskola AB
Org.nr: 556591-5906
Bolaget skall bedriva trafikskoleverksamhet, persontransporter och därmed förenlig verksamhet.