Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trafikskola i Mölndal

Bergmansgatans Trafikskola AB
Org.nr: 556364-1678
Bolaget skall bedriva trafikskoleverksamhet, detaljhandel med presentartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
HPs Trafikskola AB
Org.nr: 556883-8832
Bolaget skall bedriva körskola och därmed förenlig verksamhet.
Mölndals Trafikskola AB
Org.nr: 556113-6960
Bolaget skall driva trafikskola jämte därmed förenlig verksamhet.
Trafikskola Online Sverige AB
Org.nr: 556938-0420
Bolaget arbetar med IT-lösningar och konsultation samt Internetbaserat utbildningsmaterial för trafikutbildning.