Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trafikskola i Kalmar

Anders Trafikskola i Kalmar AB
Org.nr: 556791-6167
Bolaget ska bedriva utbildning för körkort i klass A B C D E samt därmed förenlig verksamhet.
Berglunds Trafikskola Eftr. AB
Org.nr: 556907-0054
Bolaget ska bedriva trafikskoleverksamhet.
Ewas Trafikskola i Kalmar AB
Org.nr: 556881-6325
Bolaget ska bedriva trafikskola samt därmed förenlig verksamhet.
Gustafssons Trafikskola vid Kalmarsund AB
Org.nr: 556342-4570
Bolaget skall bedriva trafik- och körkortsutbildning, äga och förvalta fast egendom jämte värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Kalmar Trafikskola AB
Org.nr: 556239-4402
Bolaget skall bedriva trafikskola och därmed förenlig verksamhet.
Lasses Trafikskola, HB
Org.nr: 932000-3511
Trafikutbildning