Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trafikskola i Huddinge

Huddinge Trafikskola AB
Org.nr: 556185-2442
Bolaget skall bedriva trafikskolerörelse och därmed förenlig verksamhet.
Huséns Trafikskola AB
Org.nr: 556142-3004
Bolaget skall bedriva trafikundervisning samt utöva därmed förenlig verksamhet.
Södertörn Trafikskola AB
Org.nr: 556987-4950
Bolaget ska bedriva bilskoleverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.