Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trafikskola i Halmstad

Ahlbäcks Trafikskola AB
Org.nr: 556324-1321
Bolaget skall bedriva trafikundervisning såväl teoretiskt som praktiskt samt idka därmed förenlig verksamhet.
Fartvindens Trafikskola AB
Org.nr: 556786-1306
Bolaget ska bedriva trafikskola med utbildning på samtliga behörigheter, handel med motorcyklar och motorcykelrelaterade varor samt därmed förenlig verksamhet.
Halmstad Trafikskola AB
Org.nr: 556823-8272
Bolaget ska bedriva trafikskoleverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Multiba Sweden AB
Org.nr: 556233-6130
Bolaget ska bedriva trafikskola, åta sig redovisningsuppdrag, personaluthyrning, åtaga sig konsult & utbildningsuppdrag inom ramen för idrottsfrågor samt bedriva häst-'travverksamhet. Ävensom idka därmed förenlig verksam ...