Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trafikskola i Gävle

AnSan's Trafikskola AB
Org.nr: 556502-9682
Bolaget skall driva trafikskola med därtill hörande verksamhet.
YouDrive AB
Org.nr: 556667-6820
Aktiebolaget ska bedriva trafikskola, förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.