Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trafikskola i Eskilstuna

Engströms Trafikskola AB
Org.nr: 556656-6617
Bolaget skall bedriva trafikskola samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Isaks Trafikskola AB
Org.nr: 556949-2399
Bolaget skall bedriva körskola och därmed förenlig verksamhet.
POAS Trafikskola AB
Org.nr: 556551-7793
Bolaget ska bedriva körskoleutbildning i trafikskola.
Thims Trafikskola AB
Org.nr: 556481-0470
Bolaget skall bedriva trafikskoleverksamhet, uthyrning och handel med motorfordon, äga och förvalta fast egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Trafikskola Krekola AB
Org.nr: 556720-6890
Bolaget ska bedriva trafikskola samt därmed förenlig verksamhet.