Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trafikskola i Älvsjö

J B Sweden AB
Org.nr: 556670-7823
Bolaget ska driva trafikskola, taxiverksamhet, guidning, restaurang och redovisningstjänster och därmed förenlig verksamhet.
Nya Staffans Trafikskola AB
Org.nr: 556444-2274
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och trafikskoleverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Älvsjö Trafikskola AB
Org.nr: 556501-5228
Bolaget ska driva trafikskola, administrativa och kamerala tjänster, äga och förvalta fastigheter, uthyrning av lokaler, maskiner och inventarier till kontor, fordon, diskontering av kontrakt samt därmed förenlig verksam ...