Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trafikskola i Åkersberga

Kerstins Trafikskola AB
Org.nr: 556802-4656
Bolaget ska bedriva trafikverksamhet med bilfordon, motorcyklar, släpvagnar och mopeder, praktisk och teoretisk utbildning av elever och handledare samt kursverksamhet i olika former inom trafikverksamheten och därmed fö ...
qDrive AB
Org.nr: 556842-2777
Aktiebolaget ska bedriva trafikskola, utbildning inom företrädesvis trafikområdet samt därmed förenliga verksamheter.
Rydbo Trafikskola AB
Org.nr: 556910-2014
Bedriva utbilningsaktivitet i första hand trafikskoleverksamhet och navigationsutbildning samt därmed förenlig verksamhet. Ägande, uthyrning och handel med fordon och båtar. Ägande och handel med fastigheter och värdepap ...