Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trädgårdsskötsel i Vallentuna

A.F.I. International AB
Org.nr: 556167-6437
Bolaget skall bedriva installationsverksamhet inom tele- kommunikationssektorn, plattsättning inom byggsektorn, försäljning av monteringsfärdiga hus, agenturverksamhet inom den kemisk-tekniska branschen, import och försä ...
Angarns Rot o. Grot KB
Org.nr: 969748-2975
Trädfällning, miljöbränslehantering och därmed förenlig verksamhet.
BS Mark och Trädgård AB
Org.nr: 556808-3496
Bolaget ska bedriva skötsel och underhåll av grönytor, markanläggningsverksamhet, trädgårdsdesign och därmed förenlig verksamhet, genom att tillhandahålla för dessa ändamål lämplig personaloch arbetsledning till företag ...
El och Fastighetsteknik i Norrort AB
Org.nr: 556972-3173
Allt inom el telefon och data, elinstallationer reparationer och service, nätverksinstallationer. Fastighetsskötsel så som reparationer, mindre byggnationer, gräsklippning, trädgårdsskötsel, städning, snöröjning, värme, ...
ElmBranch AB
Org.nr: 556981-5573
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra och förmedla arbeten som ger rätt till ROT-avdrag (reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad) och RUT-avdrag. Arbeten som ger rätt till RUT-avdrag är rengöring och ino ...
Enberga Admin & Service AB
Org.nr: 556930-5021
Bokföring, konsult av administrativa och ekonomiska tjänster. Byggande av bostäder och andra byggnader. Bortforsling av ej farligt avfall. Trädgårdsarbete privat.
K.E.:S Sportextra KB
Org.nr: 916502-4556
Handel, import och export av sport- och fritidsartiklar och kläder. Byggnads och anläggningsarbeten samt inköp och försäljning av verktyg och byggnadsmaterial.
Klätterapan AB
Org.nr: 556793-3758
Bolaget ska utföra trädfällning, tak- och fasadarbeten, industri- klättring samt därmed förenlig verksamhet.
Lanneros Skog & Trädgård AB
Org.nr: 556731-3977
Bolaget skall bedriva skogs och trädgårdsservice samt därmed förenlig verksamhet.
Mårtenssons bygg och fastighetsservice AB
Org.nr: 559027-7470
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggverksamhet, ny-, om- och tillbyggnationer samt fastighetsservice såsom trädgårdsskötsel, städning, fönsterputs och därmed förenlig verksamhet.
Norrortspsykologen AB
Org.nr: 556965-6142
Företaget ska bedriva verksamhet inom psykoterapi, krishantering, familjerådgivning, personalstöd, handledning, psykologutredning, coaching, parterapi, personlig vägledning, telefonvägledning, skolpsykolog, kattuppfödnin ...
Ormsta Snabb Service HB
Org.nr: 969623-7644
Åkeri, elmätaravläsning, trädgårdsskötsel, snöskottning, kiosk- försäljning, lagerhållning av varor samt entreprenad såsom grävning, dränering och planering av tomter.
Stolpes Entreprenad AB
Org.nr: 556798-5824
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnadsplåtslageri, takarbeten, byggverksamhet, konsultation inom byggsidan, mark-, trädgård- samt anläggningsarbeten och därmed förenlig verksamhet. Återförsäljare för Forever Livin ...
Svensk hem och städ service AB
Org.nr: 556873-1433
Flyttstädning, visningsstädning, hemstädning, fönsterputs, kontorsstädning, trappstädning, Tömning av bostäder, förråd och röjning av tomter . Köp försäljning tömning och städning av sterbhus. Blomvattning och se till bo ...
Tor S Trädgård AB
Org.nr: 556779-5959
Service till växtodling, trädgårdsskötsel, anläggning samt snickerier
Växtvård i Sverige AB
Org.nr: 556747-7103
Bolaget ska sälja och sköta inne- och uteväxter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.