Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trädgårdsskötsel i Nacka

Aktiv Städservice i Nacka
Org.nr: 740808-XXXX
Städning, renhållning, trädgårdsskötsel samt därav tillhörade tjänster.
Aneox AB
Org.nr: 556797-1618
Aktiebolaget ska bedriva städning av kontor, byggnader, hyreshus, allänna lokaler, industrilokaler, bygg, golv läggning, måleri, fasad renovering, snickeri, inredning, golvvård, entreprenad- arbete inom trädgård och anlä ...
Cleaning Stockholm AB
Org.nr: 556950-8012
Aktiebolaget ska verka inom lokalvård och därmed förenlig verksamhet. Mindre jobb av byggnadsarbete såsom snickeri och målaruppdrag. Inredning, heminredning, trädgårdsarbete.
Dahlmark Entreprenad AB
Org.nr: 556974-1613
Föremålet för bolagets verksamhet är markentreprenader, huvudsakligen dränering & stensättning, markarbeten och schaktarbete.
ETNI AB
Org.nr: 556982-6232
Bolaget skall bedriva utemiljö- och fastighetsentreprenader och därmed förenlig verksamhet.
Skuru Fastighetsservice AB
Org.nr: 556658-1020
Bolaget skall bedriva städ- och fastighetsservice och därmed förenlig verksamhet.
T.J Städproffsen AB
Org.nr: 556869-8038
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara lokalvård, hemtjänst, trädgårdsarbete samt personaluthyrning inom nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet.
T.Sundh AB
Org.nr: 556874-2125
Utbildning, försäljning och konsultarbete inom brandskydd. Praktiskt arbete inom trädgård och fastighet samt därmed förenlig verksamhet.
Tunamarkens HB
Org.nr: 969727-9082
Odling och försäljning av plantor. Förädling och försäljning av växter. Design och utförande av trädgårdsrum. Import och försäljning av trädgårdsprodukter. Konsultering av mat, hälsa och odling.
UniMarket Städ och Bygg AB
Org.nr: 556871-8604
Aktiebolaget ska utföra städ- och byggtjänster samt trädgårds- arbeten.