Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trädgårdsskötsel i Linköping

ALJO Östergötland HB
Org.nr: 969773-3898
Luftsanering och trädgårdsservice gentemot privatperson och företag.
Arboteket AB
Org.nr: 556968-2817
Aktiebolaget ska bedriva skogs- och parkskötsel med därtill hörande verksamheter samt fungera som konsult inom dessa områden. Företaget skall också äga, hyra ut och sälja utrustning i anslutning till verksamheten.
Axels Bygg & Mark i Linköping AB
Org.nr: 559000-9667
Bolaget skall bedriva byggverksamhet med inriktning på renovering, snickeri, specialiserade takarbeten och smide, utföra markarbeten och trädfällning i grönområden, konsultation inom dessa samt annan därmed förenlig verk ...
City Gymet i Linköping AB
Org.nr: 556538-9268
Bolaget skall bedriva friskvårds- och träningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva byggnadsverksamhet samt fastighetsskötsel och trädgårdsskötsel och därmed förenlig verksamhet.
Cramlot AB
Org.nr: 556886-5652
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling och uthyrning av fastigheter jämte förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Dunarv AB
Org.nr: 556757-1038
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsutveckling, ledarskap, personlig utveckling samt IT. Därutöver ska företagets verksamhet omfatta idéutveckling och utvärdering av nya affärskoncept. Företaget ska vidare ...
Ecofönster Sverige AB
Org.nr: 556679-0498
Bolaget skall bedriva entreprenadtjänster inom mark- och bygg- sektorn, försäljning av material för bygg- och markarbeten, sanering av industrier och offentliga miljöer gällande miljöfarliga produkter, samt konsulttjänst ...
Falck Natur AB
Org.nr: 556929-3128
Aktiebolaget skall bedriva konsultation, planering och utförande inom naturvårdsskötsel i allmänhet och naturvårdsbränning i synnerhet, beskärning av buskar och träd, snickeriarbeten och cateringverksamhet samt därmed fö ...
Heidi & Thomas Städ & Trädgårds Service HB
Org.nr: 969745-9650
Abonnering av diverse städ och trädgårdsarbete.
Kvalito Sverige AB
Org.nr: 556964-9063
Företagets huvudsakliga verksamhet är att sälja varor och tjänster till, företag och privatpersoner såsom fastighetsskötsel, städning, trädgårdsarbete, barnpassning, hårklippning, uthyrning av sällanköpsvaror, Försäljnin ...
Linköpings maskinentreprenad AB
Org.nr: 556945-7103
Entreprenad inom park och anläggning.
Solmark Trädgårdsservice AB
Org.nr: 556966-6414
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med trädgårds- och fastighetsservice, entreprenad och markbearbetning mot företag och privatpersoner, uthyrning av trädgårds- och markberednings- maskiner, uthyrning av personal samt f ...
SP Utemiljö AB
Org.nr: 556847-3879
SP Trädgårdsservice sysslar med trädgård och fastighetsservice. Vi sköter och anlägger trädgårdar åt privatpersoner och företag, städar trapphus, tvättar tak och fasader, gör omdräneringar samt andra entreprenader.
Stångå Trygghetstjänst AB
Org.nr: 556462-7825
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i svinn och säkerhetsfrågor samt utföra butiksbevakning och personalkontroller, för leverantörs räkning utföra demonstrationer av varor hos detaljister inom dagligvaruhandeln, bedr ...
Städhäxan AB
Org.nr: 556998-6820
Hemstädning, företagsstädning, kontorsstädning och trädgårdsskötsel.
TechnIQ and Thesign AB
Org.nr: 556714-8944
Föremålet för bolagets verksamhet är att erbjuda konsulttjänster inom områden såsom produktutveckling mekanik, mekatronik, teknisk rådgivning, mekanisk konstruktion, prototyp- och mockuptillverkning samt därmed förenlig ...
Trädgårdspojkarna HB
Org.nr: 969770-5748
Trädgårdsarbete med störst inriktning mot, gräsklippning, häckklippning, trädbeskärning och snöröjning. Men även mindre byggjobb, målerijobb, städjobb och fönsterputsning.
Villasysslor Sverige AB
Org.nr: 556961-4935
Föremålet för företagets verksamhet är att bedriva försäljning av hushållsnära tjänster till privata, kommunala och statliga aktörer ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Östgötakompetens AB
Org.nr: 556925-3536
Bolaget ska bedriva fastighetsservice, fastighetsförvaltning, snickeri- och målningsarbeten, inredning av bostäder och lokaler, entreprenader av trädgårdsarbeten, bilvård samt idka därmed förenlig verksamhet.