Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trädgårdsskötsel i Kungsbacka

Ca SP Alltjänst AB
Org.nr: 559000-6325
Bolaget ska bedriva redovisning, tillhandahålla hushållsnära tjänster, trädgårdsskötsel och därmed förenlig verksamhet.
Gottskärs Hemtjänst AB
Org.nr: 559032-5816
Aktiebolaget ska erbjuda hemtjänst i det egna hemmet samt personligt stöd och avlastning. Omsorgsbehov ges efter biståndsbeslut från kommunen. Privat företagande som bedriva god vård och uppnådd livskvalitet i hemmet. Ti ...
Hallås Trä & Entreprenad AB
Org.nr: 556641-4404
Föremålet för bolagets verksamhet är förädling och försäljning av träprodukter samt byggnads- och markentreprenad, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
HMs Städ & Trädgård AB
Org.nr: 556978-8465
Lokalvård, trädgårdsarbete, målning samt fönsterputs
Kungsbacka Trädgårdsservice AB
Org.nr: 556973-0988
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom trädgårdservice och fastighetsskötsel'fastighetsunderhåll. Bolaget ska sälja trädgårdstjänster så som klippning av träd, gräs, buskar och beskäring av häckar, jordhantering, gräsp ...
Lindälvs Skogstjänst AB
Org.nr: 556186-2961
Bolaget ska sälja tjänster inom jord- och skogsbruk samt markarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Matilda & Jonny Assistans HB
Org.nr: 969765-9424
Lokalvård för företag och personer. Trädgårdsskötsel. Snöröjning. Försäljning av renhållningsprodukter. Budkörning och företagsservice såsom tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av bostads- och kommersiella fast ...
Matilda & Jonny Städ & Hemservice AB
Org.nr: 556996-3118
Bolagets verksamhet är lokalvård för företag och privatpersoner, trädgårdsskötsel, försäljning och uthyrning av renhållningsmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.
Sjödins Hus & Hem AB
Org.nr: 559006-6089
Bolaget ska bedriva fönsterputs och huhållsnära tjänster, fastighetsservice, samt därme förenlig verksamhet.
Trädexperterna TPT AB
Org.nr: 556846-9919
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva trädfällning, trädbeskärning, trädgårdsservice, skötsel och underhåll av grönytor samt därmed förenlig verksamhet.