Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trädgårdsskötsel i Kristianstad

DENZAB AB
Org.nr: 556865-3819
Aktiebolaget ska bedriva elinstallationer samt bedriva konsultverksamhet och försäljning av elartiklar inom samma område, utföra konsultationer inom säkerhetslösningar såsom installation av larm och bevakningssystem,bedr ...
Hasse Lindell STUT AB
Org.nr: 559036-0136
Bolaget ska bedriva utbildning i brand & säkerhet. Utbildningen ger kundskap i SBA (systematiskt brandskyddsarbete) Inhyrd chafför i transportbranschen. Skog och trådgårdstjänster. Byggnadsverksamhet.
Krilles Service & Entreprenad AB
Org.nr: 556988-3191
Bolaget ska bedriva mark- och entreprenadverksamhet inom kabel-, el- och tele, VA och bygg, bedriva fastighetsskötsel och uthyrningsverksamhet av personal samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Kristianstad Lego AB
Org.nr: 556533-5758
Bolaget ska bedriva legoproduktion och montering av produkter till industrin, utföra trädgårdsskötsel, idka städverksamhet och ledsagarservice samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets ändamål är att skapa en arbetsplats ...
Ledig Personal i Sverige AB
Org.nr: 556861-0884
Företaget kommer att bedriva verksamhet med omsorg, lokal och fastighetsvård. Företagets inriktning ligger i tjänster och service mot privata och företag som kunder.
Firma LEVIN, MARIANNE
Org.nr: 580626-XXXX
LTM Solutions AB
Org.nr: 556961-6872
Aktiebolaget ska bedriva tjänster av företagets koncept och metod. Företaget kommer att erbjuda ett komplett paket av ekonomiska och marknadsförings tjänster , bolagsbildningar samt ombildningar av företag och föreningsf ...
Måleri, Bygg & Design Södra AB
Org.nr: 559017-0204
Bolaget ska bedriva verksamhet inom måleri- och byggbranschen, fastighets- och skogsskötsel, catering,samt därmed förenlig verksamhet.
Nygren Hem & Utemiljö AB
Org.nr: 559014-1734
Bolaget skall bedriva utformning av trivselmiljöer i hem och på uteplatser, trädgårdsarbete, in- och uthyrning av arbetsmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.
PMT Trädgårdsentreprenad AB
Org.nr: 556761-7757
Bolaget ska bedriva anläggning av parker, trädgårdar och lekplatser jämte därmed förenlig verksamhet.
Sommarlustkiosken AB
Org.nr: 556644-5184
Bolaget skall bedriva kiosk- och spelbutik samt idka därmed förenlig verksamhet.
Tintin Jönsson AB
Org.nr: 556843-4343
Bolaget ska bedriva lokalvård, trädgårdsservice, försäljning av lantbruksprodukter, förvaltning av fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.
Transformations Torg EK. FÖR.
Org.nr: 769627-8154
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upptäcka, utbilda och stödja entreprenörer. Bidra till att starta och utveckla olika företagsformer med tonvikt på sociala och kooperativ ...
Träd&Gård i Söder AB
Org.nr: 559028-0284
Trädgårdsarbete inkl beskärning och fällning av träd och därmed förenlig verksamhet. Enklare fastighetsunderhåll (ej nybyggnad) inkl måleriarbete och därmed förenlig verskamhet. Undervisning i såväl praktik som teori ino ...