Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trädgårdsarbete i Västra frölunda

Glenn Invest AB
Org.nr: 556768-7156
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fiskeriverksamhet, shipping, fastighetförvaltning, charter, konsult inom shipping, trädgårdsarbete, handel med aktier själv eller genom 'intressedotterbolag samt därmed fö ...
PADD AB
Org.nr: 556752-7121
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fiskeriverksamhet, shipping, fastighetsförvaltning, charter, konsult inom shipping, trädgårdsarbete, handel med aktier själv eller genom intresse'dotterbolag samt därmed f ...
Trädgårdsplanket KB
Org.nr: 969719-6898
Företaget erbjuder trädgårdsrådgivning och praktiskt trädgårdsarbete samt textproduktion.