Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trädgårdsarbete i Norrköping

Jucherts Syateljé AB
Org.nr: 556980-0401
Aktiebolaget ska bedriva ateljésömnadsverksamhet. Bolaget ska utföra såväl ändringssömnad som egen design och nysömnad. Bolaget ska även utföra hushållstjänster såsom städning, tvättning, trädgårdsarbete och dylikt samt ...