Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trädgårdsarbete i Mölndal

T.A VÄST OCH SYD SVENSKA STERBHUS TJÄNST AB
Org.nr: 559030-9893
Aktiebolaget ska bedriva köp och försäljning av dödsbo, hela och delar av hem och lösöre. Tömning, flytt, städ och därmed förenlig verksamhet. Fastighetsskötsel såsom snöröjning, trädgårdsarbete, fastighetsarbete samt dä ...
Väst och Syd Svenska Sterbhus tjänst HB
Org.nr: 969735-6344
Köp och försäljning av dödsbo, hela och delar av hem och lösöre. Tömmning, flytt, städ och därmed förenlig verksamhet. Fastighetsskötsel såsom snöröjning, trädgårdsarbete samt därmed förenlig verksamhet. Fastighets- och ...