Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trädgårdsarbete i Falkenberg

JEKAB Konsult AB
Org.nr: 556714-3770
Bolaget skall bedriva konsult- företagstjänster, utbildning och kycklinguppfödning och handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet riktas företrädesvis mot offentlig sektor och företag ...
Städ & Hemservice i Hjortsberg AB
Org.nr: 556823-5435
Bolaget ska utföra lokalvård, trädgårdsarbete, målning och tapetsering jämte därmed förenlig verksamhet.