Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trädgårdsanläggning i Svartsjö

Prästnibbla Kulturhus AB
Org.nr: 556475-3266
Bolaget ska bedriva verksamhet inom trädgårdsanläggning och trädgårdsskötsel, uthyrning av bostäder och lokaler, bedriva fastighetsförvaltning, kurs- och konferensverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Tolino Trädgård AB
Org.nr: 556768-4567
Bolaget ska bedriva projektledning inom park-, mark- och trädgårdsanläggning, trädgårdsskötsel och försäljning av växter, markmaterial, föreläsningar samt idka därmed förenlig verksamhet.