Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trädgårdsanläggning i Mölndal

Lyons Entreprenad AB
Org.nr: 556828-3039
Bolaget ska utföra trädfällning, stubbfräsning, trädbeskärning, trädgårdsanläggning och snöröjning jämte därmed förenlig verksamhet.
MK Invest AB
Org.nr: 556682-3687
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt via dotterbolag bedriva trädgårdsanläggning, skötsel av trädgårdar, besprutningar, handel med bevattningsanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
Trädgårdsmästaren Kjell Johnsson
Org.nr: 481215-XXXX
Trädgårdsanläggning, beskärningsarbete, trädgårdsskötsel, planteringsförslag, trädgårdsritningar, trädgårdsutbildning och därmed förenlig verksamhet.