Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trädgårdsanläggning i Helsingborg

Bjuvs Mark & Trädgård AB
Org.nr: 556963-5609
Bolaget skall bedriva uthyrning av maskiner och verktyg för byggnadsverksamhet, bygg- och anläggningsarbete, markanläggning samt trädgårdsanläggning och smidesarbete och därmed förenlig verksamhet.