Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trädgårdsanläggning i Degerfors

Nilan Miljö och Trädgård HB
Org.nr: 969758-9076
Verksamheten kommer att bestå av konsult inom arbetsmiljöområdet och yttre miljödelen med främst miljöledningssystem och prov- tagningar. Trädgårdsdelen kommer att bestå av konsultdel såsom design men även trädgårdsanläg ...