Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trädgårdsanläggning i Bettna

Trädgård i Mälardalen KB
Org.nr: 969727-1626
Trädgårdsdesign, trädgårdsanläggning och trädgårdsskötsel med därtill hörande verksamheter. Tillverkning och försäljning av kroppsvårdsprodukter och kosmetiska preparat med därtill hörande verksamheter.