Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trädfällning i Sundsvall

Segervalds stubb & marktjänst AB
Org.nr: 559005-1990
Aktiebolaget ska bedriva stubbfräsning, trädgårdsservice, trädfällning, uthyrning av släp- och båtvagnar och trädgårds- redskap.'Transporterförmedling av båtar. Idka handel och service med skogs- och trädgårdsmaskiner, s ...
Selånger Skogsvård AB
Org.nr: 556923-7562
Bolaget skall bedriva skogsvård, skogsröjning och trädfällning, vidare äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Strinnholms AllTeknik AB
Org.nr: 556969-5132
Installation, service och underhåll av larm och bevakningskameror. Installation, service och underhåll av datorer, nätverk, servrar. Skogsbruk, trädfällning, avverkning, gallring och legosågning av timmer. Snickeri och m ...