Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trädfällning i Stockholm

Bromma Helikopter AB
Org.nr: 559032-2185
Huvudsysslan är transport av passagerare och gods med helikopter samt därmed förenlig verksamhet. Utöver detta kommer bemanning, utbildning, rådgivning samt annan konsultverksamhet bedrivas inom: Apputveckling, aktie- & ...
Dufberg Ventilation AB
Org.nr: 559006-4423
Bolaget ska bedriva ventilationsarbeten, såsom installation, reparation, service, fastighetsteknik, fastighetsservice och annan konsultverksamhet inom trädfällning och personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Jacksons Trädvård AB
Org.nr: 556591-9858
Bolaget skall bedriva arboristverksamhet innefattande trädvård, trädbeskärning, trädfällning och utbildning samt äga lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Klätterbaronen Trädarbeten AB
Org.nr: 556911-2369
Trädarbeten, trädfällning och trädbeskärning. Skötsel av grönytor. Fastighetsservice. Entreprenad. Trädgårdsarbeten. Snöröjning.
Nymans Trädvård AB
Org.nr: 559040-1088
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva trädvård trädgårdsskötsel såsom arboristtjänster, trädfällning, plantering och skötsel av grönytor. Företaget kommer även omfatta bygg- och snickeritjänster samt förädling ...
Saltsjöbaden Dyk & Anläggning HB
Org.nr: 969760-6342
Bolaget tillhandahåller bygg- och anläggningstjänster såsom stenarbeten, trädfällning, trädgårdsskötsel, renovering och tillbyggnad. Dessutom erbjuds dyktjänster inom inspektion, sökning och bärgning.
Trädriket AB
Org.nr: 559039-5520
Trädrelaterade tjänster exempelvis trädfällning och beskärning som utförs av certifierade arborister.