Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trädfällning i Solna

HBet Johannelund Plattsättning
Org.nr: 969757-1082
Bolaget avser erbjuda helomfattande montage, renovering och reparation av ytor med kakel och klinker, innefattande plattsättning i våtrum, inne och utemiljöer. Företaget bedriver vidare skogs och trädgårdsarbete samt trä ...
Solna Trädvård AB
Org.nr: 556802-3856
Bolaget ska bedriva trädvård innefattande trädbeskärning, trädfällning, plantering, underhåll, inventering, värdering och därmed förenlig verksamhet samt bedriva konsulterande verksamhet och utbildning inom trädvård och ...
Trädgårdsservice B.Larsson & Son AB
Org.nr: 559037-3170
Trädgårdsservice såsom trädbeskärning, trädfällning, gräsklippning, kantskärning, uppluckring av jord, plantering, ogräsrensning, lövhantering, anläggning av gräsmattor och trädgårdsplattor, vår och höststädning m.m samt ...