Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trädfällning i Sandhamn

Hugelius Skärgårdsservice KB
Org.nr: 969739-0251
Skärgårdsservice t.ex. vattenprovtagning, avstängning och påsättning av vatten, grävning, trädfällning, avloppsrensning, byggnation, båttransport, båttilläggning och båtupptagning.
Sandhamnshjälpen AB
Org.nr: 559004-0407
Fastighetsskötsel, trädfällning, varu- och godstransporter, guidade turer, teambuildingsaktiviteter för företag, konsult inom ledarskapsutveckling,