Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trädfällning i Nynäshamn

DAMO Consulting AB
Org.nr: 556861-7160
Trädfällning, skogsarbeten, trädgårdsarbeten, trädgårdsan- läggning, vassklippning, muddring, grävning, snöröjning, gatusopning, vägkantsklippning, vägunderhåll, verkstadsarbeten, svarvning, svetsning, service'underhåll ...
Lelle Nero AB
Org.nr: 556932-8601
Bolaget skall bedriva el-installationer, trädgårdsarbete, trädfällning, äga och förvalta fastigheter, bedriva värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.