Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trädfällning i Kumla

FreLo Consulting AB
Org.nr: 556940-5748
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektledning, testledning och verksamhetsutveckling. Bolaget ska även syssla med produktutveckling inom tekniska områden samt handla med onoterade och noterade värdepapper. Ve ...
MOJAB Entreprenad AB
Org.nr: 556944-6510
Aktiebolaget ska bedriva återvinning ,krossning av betong, asfalt, byggavfall, tvättning av grus ,sten både moblit och stationärt, uthyrning av personal. Uthyrning av maskiner, utföra markentreprenadarbeten, försäljning ...